E
Hilversum
035-7730047
Marion's  Moon.Hypnotherapie/Natuurcoaching.Spiritueel consult.Workshop/Cursus.Blog.Agenda .Contact .Tarieven.
Marion’s Moon
Eikbosserweg 152
1213 RZ  HILVERSUM
035 - 77 300 47
info@marionsmoon.nl
Betaling restbedrag
Marion's Moon stuurt de deelnemers een bevestiging van inschrijving met tevens daarin een vermelding van het restbedrag en de datum waarop dit bedrag moet zijn bijgeschreven op de rekening.

Annuleren
Tussentijds schriftelijk annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor de aanvang van een cursus/workshop. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen de gestelde termijn van 14 dagen voor de aanvang van de cursus, zal de cursist 25 euro in rekening gebracht worden, zijnde uw inschrijfgeld, mits anders vermeld.

Aansprakelijkheid
De cursist is gehouden zelf te onderzoeken of hij/zij de geestelijke of lichamelijk geschiktheid bezit en behoudt om een cursus of workshop te volgen. Marion's Moon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Marion's Moon acht elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid en welzijn en aanvaardt dan ook geen aanspraken op vergoeding van schade door of vanwege het volgen van haar cursussen/workshops

Marion's Moon is niet aansprakelijk voor enig letsel, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van een cursus, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld van Marion's Moon of een van haar docenten.ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving voor een cursus/workshop gebeurt door het opgeven van naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres (indien aanwezig) voor die bepaalde cursus/workshop.

 

Door het opgeven voor een cursus/workshop ontstaat er een overeenkomst met Marion's Moon of met de trainer die de cursus/workshop geeft. Hiermee is de deelnemer het totale cursusbedrag verschuldigd, dat op de rekening van Marion's Moon kan worden overgemaakt.

 

Het totale bedrag bestaat uit 25 euro inschrijfgeld en het restbedrag. Het inschrijfgeld komt dus in mindering op de totale kosten van de cursus of workshop.

 

Het inschrijfgeld is niet retourneerbaar, mits de workshop niet doorgaat en de voorwaarden van annuleren nageleefd worden.

De deelnemer is verplicht het inschrijfgeld binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving over te maken, mits anders vermeld in de bevestigingsbrief.

Het niet betalen van het inschrijfgeld en het niet annuleren van de cursus/workshop ontheft u niet van de betalingsverplichtingen. Marion's Moon is gerechtigd om alsnog het inschrijfgeld te innen.

 

Zolang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan de bevestiging van inschrijving.